12UY0083-3 - METAL KESİMCİ - Seviye 3 (Rev.02)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite ₺ 125,00
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim ₺ 125,00 ₺ 550,00
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim ₺ 250,00 ₺ 930,00